Tomáš Dostál

ředitel Inovačního centra Olomouckého kraje

Statutární město Olomouc a ICOK navazují užší spolupráci. Proč startujete právě festivalem Olomouc Design Days?
V letošním roce intenzivně jednáme s městem Olomouc o konkrétních projektech, kde bychom mohli úžeji spolupracovat. Téma kulturních a kreativních průmyslů se vyloženě nabízí, protože i díky naší úžasné kolegyni Anně Jánské a předtím Jakubovi Kordovi jsme velmi dobře zasíťovaní v kreativní komunitě a víme, jaký potenciál tu v olomoucké aglomeraci leží. Díky naší detailní znalosti místního kreativního prostředí jsme věřili, že po zastřešující regionální značce bude poptávka a že díky společnému festivalu můžeme zase o něco více zviditelnit naše lokální tvůrce.

Jak vnímáte téma kulturně-kreativních průmyslů v Olomouci/Olomouckém kraji?
Pro nás je téma kulturních a kreativních průmyslů zejména o provazování kreativců mezi sebou a také do místních inovativních firem. S oběma skupinami jsme v úzkém kontaktu a vidíme, že tu na jedné straně máme šikovné tvůrce, často jednotlivce nebo malé agentury, a na straně druhé firmy, které chtějí růst, mají vlastní unikátní produkt nebo službu, ale nemají třeba nastavený jednotný styl komunikace, vizuální identitu, webové stránky apod. Všichni víme, že obal prodává a proto se snažíme tyto dva světy propojovat. Nové spolupráce a projekty přináší na obou stranách finanční benefity a v návaznosti i nová pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou. Ve výsledku z toho profituje celý náš region.

Máte osobní tip na některou z akcí v programu festivalu Olomouc Design Days?
Osobně mám v plánu navštívit dva dnes už tradiční taháky, a to FuckUp Night, inspirující a zároveň neskutečně vtipný přednáškový večer o překonávání výzev skrze selhání, s čímž se setkáváme všichni, a také festival kutilů a inovátorů pro celou rodinu Maker Faire. Rád bych také upozornil na náš příspěvek do programu, a to seminář Na architektuře záleží 29. listopadu v Nezvalově arše. Budeme se bavit o tom, jak zvelebovat prostředí třeba i v naší obci díky zapojení profesionálních architektů. Tuto akci jsme už pořádali v Šumperku, kde téma architektury ve veřejném prostoru mělo opravdu velký ohlas. S ohledem na počet a kvalitu akcí si ale určitě vybere každý a těším se, že se na některé z nich potkáme.

Mgr. Viktor Tichák Ph.D.

náměstek primátora statutárního města Olomouce

Statutární město Olomouc a ICOK navazují užší spolupráci. Proč startujete právě festivalem Olomouc Design Days?
ICOK a Olomouc spolupracují už i na jiných úrovních (zmiňme např. Hackathon nebo Krajskou inovační platformu), Olomouc Design Days je akce, která doplní městskou kulturní nabídku o kreativní rozměr, což je jedním z dlouhodobých cílů města v rámci Strategie rozvoje kultury a kreativního průmyslu města Olomouce. Opatření, které jsme si v rámci této strategie vytyčili, je v budoucnu pravidelné pořádání olomouckého kulturního a kreativního fóra, organizovaného městem. Olomouc Design Days je skvělá příležitost, jak všechny klíčové aktéry propojit.

Jak vnímáte téma kulturně-kreativních průmyslů v Olomouci/Olomouckém kraji?
Komplexně a propojeně. Nelze řešit KKP pouze ve městě bez ohledu na kraj (univerzitu a další). Pro rozvoj KKP potřebujete kreativce (těch má Olomouc i Olomoucký kraj dostatek), propojit je (o to se budeme i ve spolupráci s ICOK snažit) a ideálně jim poskytnout prostor, a to i fyzický v podobě kulturně-kreativního centra. V současnosti pracujeme na projektu kulturně-edukačního centra Moravského divadla Olomouc, které bude schopno pojmout část této poptávky, kreativní centra jako je např. Neubad v našem partnerském městě Luzernu ale zatím čekají na příležitost. I proto město vypsalo výběrové řízení na rezidenční pobyt umělce v Luzernu v příštím roce.

Máte osobní tip na některou z akcí v programu festivalu Olomouc Design Days?
Určitě doporučuji minimálně výstavu Sklizeň 2023, jejíž vernisáž Olomouc Design Days zahajuje. Velkou příležitostí bude návštěva Ivana Theimera v Olomouci. Všechny akce ale stojí za to.